0
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
BORNOVA-İZMİR
 
AnasayfaSite HaritasıİletişimWeb Mail English
Kurumsal
Tarihçe
Yönetim
Personel
Bölümler
Projeler
Yayınlar
Hizmetler
Tanıtım Filmi
Telefon Defteri
Ulaşım
Faaliyetler
Sık Sorulan Sorular
Linkler
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Ege TAE
Karadeniz TAE
Atatürk Bahçe Kültürleri MAE
Batı Akdeniz TAE
Doğu Anadolu TAE
TUBITAK
E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü
İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Buradasınız : Projeler / Tamamlanmış Projeler
Tamamlanmış Projeler
Manisa İlinde Helicoverpa Armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’Nın Biyolojisi Ve Populasyon Değişimine Etki Eden Bazı Biyolojik Faktörler Üzerinde AraştırmalarGöster
Zeytin Kızılkurdu [Lasioptera Berlesiana Paoli (Dipt.:Cecidomyiidae)]' Nun Tanımı, İzmir İlindeki Yayılışı, Biyolojisi Ve Doğal Düşmanları Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesinde Sebze Üretim Alanlarında Hakim Toprak Tiplerinin Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.)’ Nın Meydana Getirdiği Urlanmaya Etkisi Üzerinde ÇalışmalarGöster
Ege Bölgesinde Kavun Solgunluk ( Fusarium Oxysporum F. Sp. Melonis) Hastalığının Mücadelesinde Biyoteknik Yöntemlerin Kullanılması Üzerinde AraştırmalarGöster
Patateste Yumuşak Çürüklük Etmeni Erwinia Carotovora Subsp Carotovora (Jones) Bergey Et Al.’Ya Karşı Fluoresent Pseudomonas’larla Biyolojik Savaş AraştırmalarıGöster
Ege Bölgesi Nohut Alanlarında Yabancıot Mücadelesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesi Zeytinliklerinde Entegre Mücadeleye Esas Olmak Üzere Önemli Zararlıların Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesinde Süne (Eurygaster Spp. Heteroptera:Scutelleridae) Türlerinin Mücadeleye Esas Biyolojik Kriterlerinin Tespiti Ve Doğal Düşmanları Üzerinde AraştırmalarGöster
Pamuk Alanlarında İlaçlama Hacminin Düşürülmesi ve İlaçlama Kalitesinin İyileştirilme Olanakları Üzerinde AraştırmalarGöster
Tetranychus Urtıcae Koch ( Acarına, Tetranychıdae)’Nin Salihli (Manisa)’De İkinci Ürün Mısırda Populasyon Yoğunluğu ve Laboratuvarda Farklı Mısır Çeşitlerindeki Biyolojisi Üzerinde AraştırmalarGöster
Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Domates Pas Akarı (Aculops Lycopersici Massee) (Acarina:Eriyophyidae)’nın Mücadelesine Yönelik Biyolojik Kriterleri ile Mücadelesi Üzerinde AraştırmalarGöster
İzmir İli Çilek Alanlarında Zararlı Maymuncuklar (Otiorhynchus Spp.,Col.:Curculionidae) Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesinde Elma İçkurdu (Cydia Pomonella(L.)) Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Yöntemini Uygulama Olanakları Üzerinde AraştırmalarGöster
Kestane Kanseri Cryphonectria Parasitica (Murr.) Barr.’nın Hipovirulent Irklarla Savaşımı Üzerinde AraştırmalarGöster
Kiraz Meyvelerinde Sorun Olan Monilya (Sclerotinia fructigena Aderh Et Ruhl.) Hastalığının Kimyasal Mücadelesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesi Domates Seralarında Öz Nekrozu Hastalığına Neden Olan Bakteriyel Etmenler Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesi Pamuk Alanlarında Sorun Olan Bazı Yabancı Otların Populasyon Değişimi ve Trifluralin’e Duyarlılık Azalmasının Belirlenmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Programında Döner Diskli Pülverizatörlerle İlaçalama Hacminin Düşürülmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Bağda Düşük Hacimli İlaçlama Makinalarının Kullanılması Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesinde Üretilen Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Pestisit ve Kurşun Kalıntı Düzeyleri Üzerinde AraştırmalarGöster
Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.)’na Karşı Damlama Sulama Sistemi ile Nematisit Uygulanması Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesinde Hububatlarda Sorun Olan Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp.Coleoptera:Carabidae)Üzerinde AraştırmalarGöster
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığının Tahmin Ve Erken Uyarısı İçin Uygun Modelin Belirlenmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Asma Anaç ve Üzüm Çeşitlerinin Bağ Kanserine (Kök Uru) Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Manyas (Balıkesir) İlçesi Hububat Tarllarında Topraktaki Bazı Önemli Yabancı Ot Tohumlarının Yoğunluğunun Tespiti ve Topraktaki Tohum Popülasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerinde Ön ÇalışmalarGöster
Ege Bölgesinde Pamuk ve Bağ Alanlarında Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Pestisitlerin Laboratuvarda Predatör Böcek Chrysoperla Carnea Steph. (Neuroptera: Chrysopidae)’ya Yan Etkileri Üzerinde AraştırmalarGöster
Toprak Fumigasyonunda Methyl Bromide Uygulama Dozunun Düşürülmesi Amacıyla Orgalloy Katkılı Polietilen Örtünün KullanılmasıGöster
Ege ve Marmara Bölgesinde Çeltiklerde Sorun Olan Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi christie) Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesi’ nde Salkım Güvesi (Lobesia botrana DEN.-SCHIFF.) ile Mücadelede Çiftleşmeyi Engelleme Yöntemini Uygulama Olanakları Üzerinde AraştırmalarGöster
Süne (Eurygaster spp. Heteroptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Döner Diskli El Pülverizatörü (Ulva+)' nün Kullanım Olanakları Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesi İkinci Ürün Mısır Üretim Alanlarında Görülen Cüceleşme ve Kuruma Nedenlerinin AraştırılmasıGöster
Çekirdeksiz Sofralık ve Kuru Üzümün Ekolojik Üretiminin GeliştirilmesiGöster
Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)’in Buğday Tanelerinde Oluşturduğu Zarar Üzerinde AraştırmalarGöster
Sera Ürünlerinde Entegre Üretim ve Koruma Yönetimi (TCP/INT/0165)Göster
Ege Bölgesi Turunçgillerinde Zararlı Turunçgil Pamuklu Beyazsineği Aleurothrixus floccosus (Maskell) (Hom.: Aleyrodidae)’un Doğal Düşmanlarının Saptanması ve Cales noacki Howard (Hym.: Aphelinidae) İle Biyolojik Savaş Olanaklarının AraştırılmasıGöster
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (BURR.) Winslow et al.) Hastalığında Mücadele Metotlarının Entegre Edilme Olanaklarının AraştırılmasıGöster
Domates Öz Nekrozu Hastalığına Karşı Bazı Domates Çeşitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi ve Hastalığa Karşı Mücadele Olanaklarının AraştırılmasıGöster
Ege Bölgesinde Patates Mildiyösü( Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) Hastalığı Mücadelesinde Bilgisayar Destekli Tahmin ve Uyarı Modellerinden Yararlanma Olanakları Üzerinde AraştırmalarGöster
Serada Hıyar Fusarıum Solgunluğu ( Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum)’na Karşı Biyolojik Savaş Odaklı Önlemler Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesinde Bağlarda Zarar Yapan Akarların Predatörlerinin Saptanması ve Bunlardan Biyolojik Mücadelede Yararlanma Olanaklarının AraştırılmasıGöster
Ege Bölgesinde Pamuk Ve Bağ Alanlarında Kullanılan Bazı İnsektisitlerin, Chrysoperla Carnea Steph. (Neuroptera, Chrysopidae)’ya Yarı Tarla Koşullarında Yan Etkileri Üzerinde AraştırmalarGöster
Muğla’da Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Üzerinde AraştırmalarGöster
Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmel.) Mücadelesinde Nükleer Tekniklerden Yararlanarak Parazitoid Salımı ve Biyoteknik Yöntemlerden Yararlanma Olanakları Üzerinde AraştırmalarGöster
Çilek Alanlarındaki Yabancı Otlar ile Bu Yabancı Otların Mücadelesinde Solarizasyon, Karasu ve Mısır Gluten Ununun Etkinliğinin SaptanmasıGöster
Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla İli Örnek OlayıGöster
Çevre ve İşlenmiş Ürünlerde Pestisit Kalıntılarının AzaltılmasıGöster
İzmir ve Manisa Bölgesinde Tütüncülük ve Bağcılıkla Uğraşan Çiftçilerde Organik Fosfatlarla Zehirlenme Düzeyinin Belirlenmesi ve Kişilerin Paraoksonaz Genotipinin Korunmada Rolünün AraştırılmasıGöster
Ege ve Marmara Bölgeleri Buğday Ekiliş Alanlarında Bulunan Önemli Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi ve Bitki Gelişimine Etkileri Üzerinde AraştırmalarGöster
Aydın, İzmir ve Manisa İlleri Mısır Ekiliş Alanlarında Görülen Cicadellidae (Homoptera) Familyasına Bağlı Türlerin Saptanması ve Populasyon Değişimlerinin Belirlenmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Manisa İlinde Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Bulunan Thysanoptera Türlerinin Yayılışı, Popülasyon Değişimi ve Önemli Zararlı Türün Biyolojisi Üzerinde AraştırmalarGöster
Kestane Kanserinin (Cryphonectria parasitica Murr. Barr.) Doğa Koşullarında Biyolojik Mücadelesi Üzerinde Bir ÇalışmaGöster
Ege Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Patates Siğili [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival] Hastalığının SurveyiGöster
Denizli ve Uşak İllerinde Depolanmış Baklagillerde Bulunan Bruchidae Familyası Türleri ve Zararları Üzerinde AraştırmalarGöster
Trakya Bölgesinde Organik Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği ve Şarap YapımıGöster
Domates Gövde Nekrozuna Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması, Domates Tohumlarında Aranması ve Hastalığın Mücadelesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Batı Anadolu Bölgesi’nde Defne (Laurus nobilis L. ) Hastalık ve Zararlılarının BelirlenmesiGöster
Ülkesel Pamuk Çeşitleri Geliştirmede Moleküler Yöntemlerin KullanılmasıGöster
İzmir, Aydın, Manisa Ve Balıkesir İllerinde Üretilen Kabakgillerdeki Viral Hastalık Etmenlerinin Tanılanması, Hastalık Oranlarının Ve Çeşit Reaksiyonlarının BelirlenmesiGöster
Güney Marmara Bölgesi Mısır Alanlarında Sap ve Koçan Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Spp., Oluşturdukları Mikotoksinler ve Başlıca Türlere Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının SaptanmasıGöster
Ödemiş’te Patateste Sorun Olan Canavar Otu (Orobanche spp.)’nun Saptanması ve Mücadelesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Marmara Bölgesinde Buğday Tarlalarında Bulunan Sinapis arvensis L. (Yabani hardal)’ın Sulfonilure Grubu Herbisitlere Karşı Oluşturduğu Dayanıklılık Üzerinde AraştırmalarGöster
İzmir İlinde Turunçgillerde Bulunan Yaprakbiti Türleri ile Doğal Düşmanları Arasındaki İlişkilerGöster
Ege Bölgesinde Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff.) ile Mücadelede Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği’ nin Yaygınlaştırılması, Geliştirilmesi ve EğitimiGöster
Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm YetiştiriciliğiGöster
Patates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Rhizoctonia Solani’nin Biyolojik Savaşımı ve Bunun Kimyasal Savaşla EntegrasyonuGöster
Ülkemiz Mısır Alanlarında Sorun Olan Fusarium Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalıklarına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının SaptanmasıGöster
İzmir İli Şeftali Bahçelerinde Zararlı Akar Türleri İle Doğal Düşmanları ve Populasyon Değişimlerinin Saptanması Üzerinde AraştırmalarGöster
Ulusal Pestisit Kalıntı İzleme Programlarında Kullanılabilecek Bazı Çoklu Kalıntı Analiz Metotlarının Uygulanabilirliğinin AraştırılmasıGöster
Ege Bölgesinde Satışa Sunulan Bazı Meyve ve Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının AraştırılmasıGöster
Ege Bölgesi Bağlarından Elde Edilen Yaş ve Kuru Üzümlerde Bazı Pestisit Kalıntılarının ve Risk Durumunun AraştırılmasıGöster
Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Pülverizatörle Bağ İlaçlamasında Toprak Yüzeyine Sürüklenmeyi Azaltmaya Yönelik En Uygun Kullanım Koşullarının BelirlenmesiGöster
İzmir İlinde Taze Soğanda Bulunan Böcek ve Akar Türlerinin Belirlenmesi, Önemli Olan Zararlı Türün Populasyon Değişiminin İzlenmesiGöster
İzmir ve Manisa İlleri Zeytinliklerinde Zarar Yapan Zeytin Güvesi’ nin (Prays oleae Bern.)(Lepidoptera:Yponomeutidae) Populasyon Değişimi, Zarar Oranı ve Doğal Düşmanları ile Etkinliklerinin BelirlenmesiGöster
Ege Bölgesinde Süne (Eurygaster spp.)nin Neden Olduğu Ürün Kayıpları ve Ekonomik Zarar Eşiği Üzerinde AraştırmalarGöster
Ege Bölgesinde Yetiştirilen Domates, Biber, Hıyar ve Üzümde Bazı Pestisitlerin Denetimli Denemeler İle Maksimum Kalıntı Limitleri (MRL)nin Belirlenmesi Üzerine AraştırmalarGöster
Ülkesel Canavar Otu Projesi Alt Projesi Domateste Dikim Zamanı ve Çeşidi İle İlgili ÇalışmalarGöster
Ege Bölgesi’nde Süne (Eurygaster Spp., Heteroptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Pestisit Uygulama Tekniklerinin İyileştirilmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Ülkesel Canavarotu Projesi Alt Projesi Patates Alanlarında Yürütülen Allelopati ÇalışmalarıGöster
Ülkesel Canavarotu Projesi Alt Projesi Domates Alanlarında Yürütülen Allelopati ÇalışmalarıGöster
Ülkesel Canavarotu Projesi Alt Projesi Domateste Herbisit ÇalışmalarıGöster
Ülkesel Canavarotu Projesi Alt Projesi Patateste Herbisit ÇalışmalarıGöster
İzmir İlinde Kiraz Bahçelerinde Bulunan Ağustosböceği (Homoptera: Cicadidae) Türleri ve Önemlilerinin Tarımsal Savaşa Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde AraştırmalarGöster
Yumurta Parazitoidi Trissolcus Türlerinin Popülasyon SeyriGöster
İzmir’in Ödemiş İlçesi Patates Üretim Alanlarında Yabancı Otlar’ a Kritik Periyodun BelirlenmesiGöster
Avrupa’da Meyve Bahçelerinde Bitki Sağlığı Açısından Önemli Fitoplazmaların Tespit Yöntemlerinin Laboratuvarlar Arası Karşılaştırılması Ve DeğerlendirilmesiGöster
Ege Bölgesi Patates Üretim Alanlarında Bulunan Önemli Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi ve Bitki Gelişimine EtkileriGöster
Ege Bölgesinde Yetiştirilen Domates, Biber, Hıyar ve Üzümde Bazı Pestisitlerin Denetimli Denemeler ile Maksimum Kalıntı Limitleri (MRL)’nin Belirlenmesi Üzerine AraştırmalarGöster
İzmir ve Manisa İlleri Zeytinliklerinde Zarar Yapan Zeytin Güvesi’ nin (Prays oleae Bern.) (Lepidoptera:Yponomeutidae) Populasyon Değişimi, Zarar Oranı ve Doğal Düşmanları ile Etkinliklerinin Belirlenmesi.Göster
Ege Bölgesinde Sert Çekirdekli Meyvelerde Görülen Şarka Virüs Hastalığının Son Durumunun Belirlenmesi Ve Mücadele Olanaklarının Ortaya KonmasıGöster
Asma Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Moleküler Tekniklerin KullanımıGöster
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde entere mücadeleGöster
İzmir İlinde Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Zararlı Thrips Türlerinin (Thysanoptera) Belirlenmesi, Yayılış Ve Bulunuş Oranı Üzerinde AraştırmalarGöster
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Karantina Nematodu Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax’ın Belirlenmesi ve YönetimiGöster
Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)ile Mücadelede Alternatif Yöntemlerin Etkinliğinin Belirlenmesi Göster
Ege Bölgesindeki Bağlarda Petri ve Kav Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Saptanması ve Mücadelesi Üzerine AraştırmalarGöster
Çilekte Külleme Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenin Moleküler Yöntemlerle Tanısı Ve Alternatif Kimyasallar Kullanarak Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora Projesi)Göster
Aydın, Balıkesir ve İzmir İllerinde Zeytin Ağaçlarındaki Viral Hastalık Etmenlerinin Tanılanması, Bulunma Durumlarının Belirlenmesi ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin AraştırılmasıGöster
Son Güncelleme Tarihi : 28.07.2014
Durdur
DUYURULAR

Ziyaretci Sayısı

Armateknik Bilgisayar Satış ve Yazılım iş ilanları gazete firma rehberi sürücü driver ara faydalı bilgiler ayakkabıcılar Sınav ve Eğitim Sistemi, SBS, LGS, Öss, Öys